Сертификати

В края на 2008 година Ладжър приключи процесът на сертификация по стандарт ISO 9001:2000.

Сертификатът гарантира, че предлаганите от компанията продукти: бизнес анализ и дизайн, разработка, имплементация и поддръжка и разработване на софтуерни приложения, графичен, уеб и мултимедиен дизайн, интернет маркетинг и консултиране, са висококачествени и отговарят на изискванията на стандарта.
Екипът на Ладжър спазва и развива внедрената система за управление на качеството и успешно изпълнява своите годишни и ресертификационни одити.

Полученият сертификат е под номер HU08/3649.
През 2011 година Ладжър ресертифицира системата си в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и удължи валидността на своя сертификат до 2014 година.

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс