"Дедракс"

http://www.dedrax.com/

"Дедракс" е частно дружество, основано през 1993 г. с предмет на дейност предпечатни услуги. От 1995 г. е едно от първите, работещи като студио за експонация на филм. През 2002 г. "Дедракс" разшири дейността си, като нае печатната база на Националния дворец на културата в София.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс