"Макс Телеком"

http://www.maxtelecom.bg

Макс Телеком е първата европейска компания, стартирала изграждането на национална 4G мрежа още през 2007 година. Към момента изградената мрежа покрива над 70% от населението на страната.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс