"Медицинска техника инженеринг" (МТИ)

http://www.mte-bg.com/

"Медицинска техника инженеринг" е частна българска компания, занимаваща се от 1991 г. с внос, търговия и сервиз на медицинско оборудване, апаратура и консумативи за нуждите на здравни заведения в страната. Като представител на повече от 40 водещи международни прозиводители компанията предлага богата продуктова гама в областта на:

  • диагностична електромедицинска апаратура;
  • хирургическо оборудване, апаратура и инструментариум;
  • имплантанти и инструменти за травматология и ортопедия;
  • общи и специфични болнични консумативи;
  • реактиви и апаратура за клинична лаборатория;
  • диагностикуми и консумативи за микробиология;
  • болнична хигиена, стерилизация и обезвреждане на болнични отпадъци;
  • технически помощни средства за хора с увреждания;
  • оборудване за физиотерапия и рехабилитация;
  • оборудване за спешна медицинска помощ.

Ядрото на фирмата води началото си от създадения през 1965 година Институт по медицинска техника в София.

Наследила неговите традиции в областта на разработката и проектирането на медицински системи, през 1991 тя пренасочва дейността си и се преструктурира в държавно търговско предприятие.

За 13 години фирмата извоюва позициите си на водеща медицинска търговска къща за комплексно обзавеждане и обслужване на лечебни заведения от цялата страна.

С вече създадената мрежа от търговски контакти и опит, през 1997 фирмата е приватизирана със 100% собствен капитал в търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

През март 2005 МТИ получава сeртификат за успешно внедрена и функционираща система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000 от TUV CERT, Германия, №781006796.

За 15 години на пазара "Медицинска техника инженеринг" извоюва позициите си на водеща медицинска търговска къща за комплексна доставка с медицинско оборудване, апаратура, инструментариум и консумативи на здравни заведения от цялата страна.

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс