"Семпер Фортис"

http://semperfortis.bg/

"Семпер Фортис" ООД е организация поставила фокус върху извършването на вътрешни и външни одити, консултации в сферата на управлението на организациите, контрола и риска, разработването на бизнес оценки. Екипът на "Семпер Фортис" ООД притежава висока квалификация и практически поглед върху финансовия дю дилиджънс, финансовото планиране и контрол. Организацията предоставя своите услуги на представители както от частния сектор, така и от публичния.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс