"Северкооп – Гъмза Холдинг"

http://www.severcoop.com/

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е публично акционерно дружество с основен предмет на дейност:

  • придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
  • финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
  • предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира;
  • извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс