"АИИ Дейта Процесинг"

Като част от проекта SeeNews бяха разработени отделни софтуерни приложения за импорт, експорт и интеграция на данни от външни източници, като съдържанието се интегрира в CMS частта на системата.
Още проекти от Софтуер по поръчка
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс