Impero™ - Vertical - 7

Impero™ - Vertical - 7 е от първите инсталации на Имперо. Там разработихме за нуждите на ценообразуването сложна система за отчитане на цени по формули и таблици в зависимост от параметрите на изделието. Допълнително разработихме функционалност за бартер и управление на подизпълнители.

 

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс