Impero™ - MMS

Impero™ - MMS е базирано на стандартния пакет от модули на Impero, които са насочени към организации развиващи своята дейност в сферата на услугите. В софтуерната система е разширена функционалността по управление на проекти и задачи, която е съобразена със спецификата на дейността на ММ Солушънс.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс