Внедряване

Планиране на ресурсите
Внедряването е процес, в който голяма част от усилията трябва да се положат от страна на клиента. Поради това планирането на ресурсите е от изключителна важност с оглед нормалната ежедневна работа. Специалистите от екипа на "Ладжър" могат да бъдат незаменими при планирането на ресурсите на клиента в етапа на внедряване на приложението – те познават в детайли сложността на задачите, които предстои да се извършат, уменията на служителите за работа с приложението и общия обем работа.
Планиране на финансите
Закупуването и внедряването на софтуер по поръчка не е евтино решение. Отговорност на проектния мениджър е да планира задачите на базата на бюджета, който е заделен за решението. В случаите, когато проектният мениджър е от екипа на "Ладжър", той трябва да разчита на пълно доверие и прозрачност от страна на възложителя, за да изпълнява добре тази задача.
Доработки
Доработките често възникват при внедряването, когато потребителите започнат да използват решението и имплементаторите идентифицират нужда от такива. Често това са бързи клавиши, специализирани екрани, но в редки случаи се откриват изпуснати на етап задание специфики. Всички те се описват, анализират, приоритизират и възлагат за доработка.
Обучение
Основна част от внедряването е обучението. "Ладжър" разполага с програма за обучение по основните модули и функционалности на Имперо. Тя се допълва и от специфичните функционалности, разработени за клиента.
Преобразуване на данни / Импорт
Често по време на внедряването се стига до импорт на съществуващи данни от други системи, excel таблици и всякакъв вид източници. Понякога тези източници не разполагат с документация и описание на структурата на данните. Затова импортът не е лесна задача и изисква много усилия, време, търпение и свободни ресурси. Начин винаги се намира.
Бизнес консултиране
По време на внедряването нашите консултанти, поради естеството на работата, извършват и бизнес консултиране. Работата по внедряването изисква обсъждането на всеки отделен бизнес процес, съществуващ в компанията. Поради огромния си опит в различни области нашите консултанти често намират и предлагат по-добри решения за някои от тях. Освен в оптимизиране на процеса, това резултира и в спестяване на време за разработка, ако той вече е обхванат от софтуерното решение.
Донастройка
Донастройката представлява настройка на съществуваща функционалност, за да работи по точно определен начин. Освен на функционалности, това може да бъде настройка на печати, стойности по подразбиране или скриване на ненужни полета с цел опростяване на интерфейса.
IT консултиране
"Ладжър" разполага с опитни специалисти в сферата IT технологиите. Ако клиентът няма собствен IT специалист или отдел, ние можем да ви консултираме по всякакви въпроси, касаещи IT инфраструктурата на фирмата, закупувания хардуер, софтуер и използваните комуникационни технологии. "Ладжър" работи и поддържа партньорство с богат списък от утвърдени доставчици.
Въвеждане на първоначални данни
Преди започване на работа със софтуерното решение често се налага да бъдат въведени първоначални данни. "Ладжър" се е погрижила при първоначалната инсталация да има голямо количество първоначални данни, но тези, които са специфични за компанията, трябва да бъдат въведени на ръка или импортирани. При наличие на достатъчно време и човешки ресурс се препоръчва данните да бъдат въдени на ръка. Това позволява те да бъдат проверени, ненужните - отстранени, а потребителите – обучени да работят.
Техническа поддръжка
Някои от нашите клиенти не разполагат с високо квалифициран IT отдел. За тях ние предлагаме и услугата по техническа поддръжка на сървъра, на който е инсталирано решението.
Пилотно пускане
Пилотно пускане е етап от внедряването, целящ да потвърди работоспособността на системата в реални условия. Често това означава част от общото количество работа да минава през системата или да се работи успоредно в две системи. Резултатът от този етап нерядко е донастройка на системата. Според всяко индивидуално внедряване нашите консултанти ще преценят дали това е приложимо и кога системата и служителите на клиента са говори за този последен тест.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс