Договор

Окончателна оферта
Окончателната оферта е завършекът на процеса по бизнес анализ и проектиране на решението. Окончателната оферта често се различава от предварителната, но дава конкретни финансови и ценови параметри за изработка на софтуерното решение.
Договор
Договорите са важна част от процеса, целящи дългосрочна удовлетвореност и безпроблемна съвместна работа на двете страни.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс