Запознаване с проекта

Бизнес анализ – първоначален анализ

Първата стъпка при получаване на запитване е да го анализираме и да уговорим среща с клиента, за да научим повече за проекта.

Рядко клиентът има готово задание за проекта, затова срещата най-често има дискусионен характер. След първоначалната презентация на фирмата и проекта наши бизнес анализатори започват да задават въпроси, за да се сдобият с минимално нужната информация за изготвяне на предварителна оферта. Понякога се дискутират и детайли, ако те могат да повлияят чувствително на цената и сроковете на изпълнение.

Бизнес анализът завършва с избор на компилация от модули или стандартен пакет модули.

Одит на съществуващото положение

Понякога, за да бъде по-добре избрано решение, идентифицирани нуждите от доработки и дефинирани целите на проекта, по желание на клиента може да се направи одит на съществуващото положение. В този случай нашите бизнес анализатори започват да се срещат с представители на различните звена на компанията, извличайки независимо и неповлияно от управлението на компанията мнение относно състоянието и нуждата от промени в звеното/компанията.

Одитът помага за по-точното дефиниране на целите и обхвата на проекта, намалява срока за внедряване, намалява крайната цена и срока за изпълнение на проекта. Възможно е и одитът да идентифицира неготовност от страна на компанията за внедряване на ERP решение, а понякога и липсата на такава нужда.

Презентация на Елементс

В случаите, когато ще базираме софтуера на нашата софтуерна платформа Елементс, след запознаване с проекта се прави презентация на концепциите, залегнали в нея. Това позволява на клиента да се запознае подробно с функционалностите, които Елементс ще му осигури. Презентацията често провокира и допълнителни дискусии, които помагат да се доизяснят конкретните нужди на клиента.

Съдействие при финансиране
Наши консултанти ще ви запознаят с възможностите за финансиране по различни програми на ЕС или финансови институции. След идентифициране на възможен източник за финансиране консултантите ни ще ви запознаят с процедурата за кандидатстване и ще помогнат за събиране на нужната документация, увеличавайки шансовете за положителен резултат.
Планиране на целите и обхвата на проекта

Всички дейности в групата етапи Запознаване с проекта кулминират в планиране на целите и обхвата на проекта.

С наличната информация на всички предходни етапи и участието на клиента се дефинират целите и обхвата на проекта. Понякога това е малка част от по-голям проект, който нашите консултанти са посъветвали да бъде разделен или клиента е решил да раздели на база наличните времеви и финансови ресурси.

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс