Инсталация и настройка

Инсталиране на сървър
Продуктите на "Ладжър" трябва да се инсталират върху сървър, отговарящ на записаните характеристики в системните изисквания на продукта. Сървърът може да бъде инсталиран от ИТ отдела на клиента или от наши специалисти.
Инсталиране при клиента
При този етап решението за първи път се разполага на сървъра на клиента и се правят необходимите допълнителни настройки за безпроблемната му работа. Този етап е само за решения, които се разполагат на сървър на клиента.
Настройка
Това е етапът на първоначална настройка, който обикновено се прави от специалисти в "Ладжър" и включва първоначални данни, потребители и права.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс