Поддръжка и развитие

Гаранционна поддръжка

За всичките си продукти "Ладжър" предоставя гаранция, която варира според проекта. Софтуерното решение на всеки клиент се конфигурира да изпраща диагностична информация до "Ладжър" при определени събития след изричното съгласие на клиента. Това ни позволява да идентифицираме,  диагностицираме и отстраним проблем, възникнал при работа със софтуера, много често без клиентът да разбере за него. Всичко това - благодарение на използваните в Имперо технологии.

За всички останали случаи, в които клиентът сам идентифицира проблем, може директно да го въведе в нашета вътрешна система, при което той да бъде анализиран, приоритизиран и отстранен.

Абонаментна поддръжка на Елементс

Не е тайна, че животът на едно софтуерно решение е между 3 и 7 години. Причината за това са бързо развиващите се информационни технологии, които правят неефективно и неконкурентно това, което е било ефективно и конкурентно няколко години по-рано.

"Ладжър" предлага решение на този проблем чрез договори за абонаментна поддръжка на платформата си Елементс. По-долу е описан обхватът на тази услуга.

Периодично обновяване на платформа Elements:

  • добавяне на базови функционалности;
  • оптимизации;
  • развиване на съществуващите функционалности.

За повече информация: http://elements.bg/bg/versions/

Оперативно:

  • преглед и одит на данните в базата данни с цел ранно диагностициране на потребителски грешки и бъгове;
  • отговор на въпроси, въведени през Extranet системата на "Ладжър";
  • отдалечена поддръжка през интернет терминални услуги;
  • асистиране на място при критични ситуации.
Донастройки

Донастройки след процеса на внедряване са възможнi, като според големината им те могат да бъдат оформени като под-проекти.

Често причина за донастройките са промяна в бизнес процеси, нови бизнес процеси или включване на нови дейности, които да се управляват от софтуерното решение.

Допълнително обучение
С времето персоналът на нашите клиенти се сменя или биват назначавани нови служители. В тези случаи клиентът може сам да обучи новите служители или да се обърне към нашите специалисти.
Понякога допълнително обучение се налага в резултат на нова функционалност в системата или промяна в съществуваща.
Консултиране

В периода на поддръжка и развитие на приложението нашите консултанти ще ви помогнат да изберете етапите, през които то да мине, както и каква да е тяхната продължителност и поредност.

Ние също ще ви помогнем да идентифицирате нуждите от подобрения и доработки и да определите най-добрите решения на възникналите проблеми.

 
Уеб сайт, SEO от Калипърс