Проектиране

Предварителна оферта

Следвайки дефинирането на целите и обхвата на проекта, екипът на "Ладжър" изготвя предварителна оферта. Това е междинен етап, който цели да предостави предварителни финансови и времеви параметри на клиента.

Одобрението на предварителната оферта е основание за клиента да даде повече и по-конкретна информация за проекта, а за "Ладжър" - да инвестира нужните ресурси в съставянето на задание и в проектиране.

Проектиране

Проектирането е процес от няколко дълги и качествени срещи с различни представители на клиента, по време на които се обсъжда всеки детайл от проекта.

За да бъде съставено най-доброто възможно задание за проекта, понякога нашите консултанти предизвикват разпалени дискусии, за да се намери най-доброто и пълно решение на всяка задача, цел и проблем.

Изключително важно е клиентът да отбележи дори и очевидните за него детайли.

След срещите екипът на "Ладжър" дискутира техническите предизвикателства, стоящи зад решението.

Всички това резултира в задание.

Подробен бизнес анализ/задание

Заданието е документ, съставен от екипа на "Ладжър" на етап проектиране с участието на клиента и одобрен от него. Това е документът, показващ конкретните решения. Той следва точно определен формат.

Нещо, което често се пренебрегва от клиентите, е необходимостта този документ да бъде детайлен. Ние препоръчваме всичко, дори и очевидното, да бъде вписано, за да се гарантира пълнота на решението.

Заданието става основата за окончателна оферта и е неразделна част от договора.

Планиране на интеграцията
В зависимост от естеството на проекта, изработеното решение може да изисква да работи във външни системи и оборудване. Екипът на "Ладжър" има богат опит (включително познания за добри и лоши практики) в интегрирането на различните външни системи и хардуер. Това обикновено е нелека задача и изисква максимум усилия, упорство и търпение от участниците в процеса.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс