Софтуерна разработка

Разработка
Това е процесът на разработка на приложението, както е описано в техническото задание.
Качествен контрол
"Ладжър" извършва няколко нива на качествен контрол:
- функционален;
- ползваемост;
-кКачество на програмния код.
Тест
Тестът е етап, на който участва клиентът. Той верифицира дали написаното в разработения софтуер отговаря на записаното в заданието. Тъй като, въпреки всички усилия и качествения контрол, са възможни бъгове, че всеки продукт на "Ладжър" се предоставя с гаранционна поддръжка. Тя гарантира, че ако бъдат открити бъгове след етапа на теста, когато започне работата с продукта, те ще бъдат отстранени безвъзмездно в най-кратки срокове.
 
Уеб сайт, SEO от Калипърс